Bel Ons
0494/81 54 26
E-mail
bram@kinebramdewinne.be

Pediatrische kinesitherapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie dat gericht is op kinderen. Dit omvat psychomotorische en ademhalingstherapie.

Psychomotorische therapie

Dit richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn geheel, dus zowel op het mentale als het fysieke. Spelenderwijs wordt de fijne en grove motoriek gestimuleerd terwijl er rekening wordt gehouden met de cognitieve vaardigheden en het sociaal-emotioneel welbevinden van het kind.

Psychomotorische therapie is voor kinderen die moeilijkheden ondervinden met:

 • Fijn motorische vaardigheden (knippen, kleuren, knopen, veters strikken,…)
 • Grove motorische vaardigheden (lopen, springen,…)
 • Schrijfmotoriek
 • Oog-hand coördinatie (bal vangen en gooien,…)
 • Ruimtelijke begrippen en organisatie
 • Lichaamsschema en lichaamsbesef
 • Visuele perceptie (puzzelen, figuren overtekenen,…)
 • Lateralisatie (handvoorkeur,…)
 • Zelfvertrouwen
 • Concentratie en werkhouding

Ademhalingstherapie

Dit is gericht op het vrijmaken van de longen, luchtwegen en neus door de slijmen te verwijderen. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt:

 • Drainage van de bovenste luchtwegen door het kind correct te leren snuiten en de neus te spoelen met fysiologisch water.
 • Correcte ademhaling en efficiënte hoest aanleren.
 • Autogene drainage stimuleert de kinderen om zelf hun longen te draineren en slijmen op te hoesten.
 • Bouncing door het ritmisch op en neer bewegen op een grote bal.
 • Posturale drainage door het kind in een bepaalde houding te leggen waardoor de slijmen makkelijker verwijderd worden.

Lisa is gespecialiseerd in deze tak van de kinesitherapie – voor afspraken kan je haar ook rechtstreeks contacteren: 0474/77 74 84